logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Cerkev Sv. Trojice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-03,70-03,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,8029,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4061,20
1.6 Delovne migracije168,60168,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7449,7450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,4035,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121211,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob43,9043,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit48,4048,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora68,1068,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,6014,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,4031,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,5013,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)4401,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,1006,1002,60
4.10 Novi primeri raka579,10579,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9605,9607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6015,67
4.13 Pomoč na domu02,0802,0803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke108,49108,4970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,5268,5268,73
4.17 Novi primeri raka dojke54,6154,61103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.307,851.307,85891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)186,36186,3670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191,06191,06157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,0727,0711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,7-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,755,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,822,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,453,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije168,686,596,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,748,548,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,430,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 1213,911,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob43,957,759,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit48,457,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,169,268,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,616,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,22,22,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,430,227,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,515,613,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,73,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,14,54,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka579,1578,4566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,05,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,916,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,10,91,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis07,87,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke108,581,582,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,556,956,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke54,689,887,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1307,81122,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)186,4124,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191,1186,0177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,118,819,820,1
sss/100.000
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690