logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.

Oplotnica
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 25. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,6005,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,9017,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,6061,6061,20
1.6 Delovne migracije32,8032,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,0348,0350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,4033,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,3054,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,2064,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora81,3081,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode646496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka508,10508,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6306,6307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,1817,1815,67
4.13 Pomoč na domu02,2802,2803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis29,2729,2704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke120,15120,1570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,2134,2168,73
4.17 Novi primeri raka dojke7171103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost936,60936,60891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,7073,7070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,50130,50157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,7131,7111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,62,0-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,64,255
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,915,414,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,659,055,659,5
%
1.6 Delovne migracije32,869,189,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,049,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,428,827,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,20,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,57,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,363,264,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,265,561,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,376,768,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode64//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,114,914,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,122
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,023,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,412,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka508,1518,4526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,66,35,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,215,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,317,35,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke120,275,376,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,245,860,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke71,096,0116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost936,61040,61015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,792,997,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,5171,0170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,724,322,620,1
sss/100.000
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690