logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pivka
Statistična regija Notranjsko-kraška
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.

Grad Kalec
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,3001,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,3020,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3061,20
1.6 Delovne migracije68,5068,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,6852,6850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,9029,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,9015,9011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,4059,4061,20
3.1 Odzivnost v Program Svit64,5064,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora65,8065,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9001,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka527,80527,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1906,1907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5716,5715,67
4.13 Pomoč na domu03,4703,4703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis23,4423,4404,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,6847,6870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,4647,4668,73
4.17 Novi primeri raka dojke136,71136,71103,56
5.1 Splošna umrljivost775,93775,93891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,1499,1470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,13142,13157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,1220,1211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,35,21,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,75,55
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,318,617,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,362,562,959,5
%
1.6 Delovne migracije68,559,996,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,750,750,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,927,326,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,911,710,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,467,964,264,3
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,563,163,564,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,866,467,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,713,714,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,92,01,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)11,31,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,94,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,222,322,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,01,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka527,8528,5513,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,77,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,015,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,53,72,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis23,421,425,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,760,260,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,557,750,964,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke136,7126,3114,8117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost775,9922,4977,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,189,990,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,1152,1150,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,117,520,220,1
sss/100.000
Pivka
Statistična regija Notranjsko-kraška
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690