logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Olimje
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva08,7008,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,5021,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2061,2061,20
1.6 Delovne migracije76,4076,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,4151,4150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,1028,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,6051,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora717179,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,2027,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka447,50447,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2003,2007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9015,67
4.13 Pomoč na domu03,6303,6303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,2257,2270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,5554,5568,73
4.17 Novi primeri raka dojke51,2451,24103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost981,34981,34891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)18,5618,5670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,30141,30157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,6853,6811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,7-0,41,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,64,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,520,217,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,260,759,759,5
%
1.6 Delovne migracije76,477,8127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,449,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,126,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,36,78,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,654,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,659,463,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,072,974,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,113,915,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,61,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,56,05,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,225,624,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,02,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka447,5488,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,23,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,917,516,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,61,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,99,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,278,078,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,549,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke51,294,3106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,31082,41025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)18,687,990,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,3158,5167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,735,826,620,1
sss/100.000
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690