logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podvelka
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Podvelka leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjaku kot tudi na Pohorju. V občini si prizadevajo za sonaravni trajnostni razvoj. Zelo aktivni so splavarji, kar se izkorišča tudi v turistične namene.

Podvelka
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-3-302,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,5024,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,6050,6061,20
1.6 Delovne migracije49,9049,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,8848,8850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262628,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,5059,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,8055,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode575796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242424,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,3005,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,60
4.10 Novi primeri raka654,60654,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4709,4707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,0917,0915,67
4.13 Pomoč na domu00,7000,7003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis42,8742,8704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,1875,1870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,5073,5068,73
4.17 Novi primeri raka dojke88,8388,83103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.245,721.245,72891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,8186,8170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)213,61213,61157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,8038,8011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,0-1,9-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,54,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,518,116,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,654,156,759,5
%
1.6 Delovne migracije49,976,683,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,949,249,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,030,128,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,68,189
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,572,368,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,860,764,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,176,774,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode57//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,718,319,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,50,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,41,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,025,123,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,011,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,33,83,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,72,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka654,6573,1550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,56,26,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,116,215,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,50,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis42,925,826,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,292,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,574,873,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,8104,1103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1245,71085,91007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,8104,089,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)213,6173,9173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,831,426,520,1
sss/100.000
Podvelka
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Podvelka leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjaku kot tudi na Pohorju. V občini si prizadevajo za sonaravni trajnostni razvoj. Zelo aktivni so splavarji, kar se izkorišča tudi v turistične namene.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690