logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Boč
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva02,3002,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,8015,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4061,20
1.6 Delovne migracije62,2062,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,0949,0950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,6006,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,4061,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,7069,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,8072,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,3013,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,9008,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka436,70436,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,0906,0907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8015,67
4.13 Pomoč na domu00,7300,7303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,6052,6070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,0625,0668,73
4.17 Novi primeri raka dojke89,8989,89103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.499,771.499,77891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)165,92165,9270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,63197,63157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,2320,2311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,32,0-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,74,255
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,815,414,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,459,055,659,5
%
1.6 Delovne migracije62,269,189,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,149,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,128,827,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,67,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,463,264,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,765,561,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,876,768,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,314,914,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,122
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,15,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,124,023,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,911,412,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka436,7518,4526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,35,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,815,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis017,35,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,675,376,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,145,860,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,996,0116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1499,81040,61015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)165,992,997,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,6171,0170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,224,322,620,1
sss/100.000
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690