logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojnska jama
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,7006,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)181817,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,6062,6061,20
1.6 Delovne migracije81,2081,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,8749,8750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8010,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob69,5069,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,5062,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora66,6066,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2201,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka533,40533,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9506,9507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8615,8615,67
4.13 Pomoč na domu03,8403,8403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis20,3920,3904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,0466,0470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,9061,9068,73
4.17 Novi primeri raka dojke124124103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost980,57980,57891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,0886,0870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,33156,33157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,1716,1711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,75,21,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,75,55
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,018,617,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,662,562,959,5
%
1.6 Delovne migracije81,259,996,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,950,750,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,327,326,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,811,710,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,567,964,264,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,563,163,564,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,666,467,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,713,714,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,02,01,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,31,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,94,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,922,322,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,01,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka533,4528,5513,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,77,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,015,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,72,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis20,421,425,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,060,260,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,957,750,964,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,0126,3114,8117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost980,6922,4977,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,189,990,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,3152,1150,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,217,520,220,1
sss/100.000
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690