logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.

Preddvor
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,2004,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,7007,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,6010,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti676761,20
1.6 Delovne migracije45,6045,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,4051,4050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,7002,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,1065,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,1070,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora71,2071,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,7010,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,7019,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6002,60
4.10 Novi primeri raka477,10477,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6305,6307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,6511,6515,67
4.13 Pomoč na domu00,6500,6503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis59,9659,9604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke56,4156,4170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka105,77105,7768,73
4.17 Novi primeri raka dojke89,1789,17103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.240,041.240,04891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,7749,7770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,51192,51157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,1016,1011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,21,2-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,74,95,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,615,015,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,063,462,959,5
%
1.6 Delovne migracije45,666,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,450,351,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,820,821,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,788,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,169,366,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,166,667,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,269,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,711,312,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,42,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,64,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,721,721,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,311,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,61,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka477,1569,2584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,67,47,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,613,413,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis60,023,321,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke56,477,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka105,864,967,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,2110,4115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1240,0814850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,859,667,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,5149,8158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,118,820,420,1
sss/100.000
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690