logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Prevalje
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Prevalje leži v dolini reke Meže na Koroškem. Središčno naselje občine je rojstni kraj enega izmed ustanoviteljev bralne značke, Leopolda Suhadolčana. Posebnost Prevalj so vsakoletna "Jesenska srečanja".

Povhov mlin
Vir: Občina Prevalje (http://www.prevalje.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Prevalje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-01,30-01,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7705,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,7056,7061,20
1.6 Delovne migracije65,8065,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7549,7550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,8024,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9911,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob62,9062,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,9066,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora76,8076,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode696996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,3021,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2201,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka548,20548,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6905,6907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7515,7515,67
4.13 Pomoč na domu00,4100,4103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis35,4435,4404,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,3297,3270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,0674,0668,73
4.17 Novi primeri raka dojke76,3476,34103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.064,481.064,48891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,8586,8570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)195,77195,77157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9116,9111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,3-4,2-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)75,14,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,216,516,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,756,356,759,5
%
1.6 Delovne migracije65,883,183,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,827,428,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 910,489
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob62,975,668,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,965,964,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,876,174,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode69//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,322,019,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,01,30,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,622
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,023,023,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,511,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,93,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka548,2578,3550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,76,36,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,715,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,90,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis35,425,726,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,389,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,185,373,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke76,3111,7103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1064,59231007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,886,989,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)195,8180,7173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,922,026,520,1
sss/100.000
Prevalje
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Prevalje leži v dolini reke Meže na Koroškem. Središčno naselje občine je rojstni kraj enega izmed ustanoviteljev bralne značke, Leopolda Suhadolčana. Posebnost Prevalj so vsakoletna "Jesenska srečanja".
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690