logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Brezovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja; obsega barje z osamelci, Ljubljanico, sifonsko kraško jezero na Jezeru in Rakitensko planoto z zdravilnim podnebjem in jezerom; njen precejšnji del pa pokrivajo kraški gozdovi.

Podpeško jezero
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 23. 6. 2010), avtor stefi
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva09,6009,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,4009,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,9064,9061,20
1.6 Delovne migracije51,4051,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,4151,4150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,3021,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,6065,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,7064,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,3012,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,60
4.10 Novi primeri raka556,50556,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1706,1707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1213,1215,67
4.13 Pomoč na domu01,2901,2903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis20,1220,1204,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,2184,2170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,3959,3968,73
4.17 Novi primeri raka dojke142,79142,79103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.136,331.136,33891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,3584,3570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,75152,75157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,6217,6211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,64,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,412,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,960,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije51,484,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,450,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,320,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,27,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,669,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,763,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,370,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,312,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,5222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,120,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka556,5610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,114,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis20,17,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,273,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,472,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke142,8143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1136,3778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,359,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,8151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,614,816,920,1
sss/100.000
Brezovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja; obsega barje z osamelci, Ljubljanico, sifonsko kraško jezero na Jezeru in Rakitensko planoto z zdravilnim podnebjem in jezerom; njen precejšnji del pa pokrivajo kraški gozdovi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690