logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.

Grad Rače
Vir: Občina Rače - Fram (http://www.race-fram.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Rače - Fram
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva6602,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,2011,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,8057,8061,20
1.6 Delovne migracije47,7047,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,8247,8250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5026,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,7065,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,2067,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora66,7066,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode303096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,60
4.10 Novi primeri raka564,70564,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7608,7607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8517,8515,67
4.13 Pomoč na domu01,6501,6503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis07,7707,7704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke616170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,9666,9668,73
4.17 Novi primeri raka dojke110,37110,37103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost862,11862,11891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,6993,6970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,17176,17157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,0615,0611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,0-4,4-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,655
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,211,314,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,854,055,659,5
%
1.6 Delovne migracije47,750,589,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,849,449,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,523,927,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,58,69,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,769,264,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,261,161,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,765,168,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode30//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,114,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,45,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,222,923,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,812,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,32,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,52,62,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka564,7545,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,86,15,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,916,316,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,41,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,83,55,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,076,276,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,068,260,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,4134,3116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost862,19461015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,789,897,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,2170,2170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,116,522,620,1
sss/100.000
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690