logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-08,90-08,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,5017,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,3060,3061,20
1.6 Delovne migracije55,8055,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,7747,7750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,7030,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,6002,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob63,4063,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit74,5074,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode808096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,3007,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,2027,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,5004,5002,60
4.10 Novi primeri raka617,90617,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9804,9807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0415,0415,67
4.13 Pomoč na domu03,7803,7803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6302,6304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke119,98119,9870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,5038,5068,73
4.17 Novi primeri raka dojke94,9994,99103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost827,10827,10891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,4893,4870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,80174,80157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,6040,6011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,9-2,8-2,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,35,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,520,017,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,360,259,259,5
%
1.6 Delovne migracije55,872,696,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,849,350,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,730,228,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,61,91,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,38,712,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob63,457,458,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,568,262,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,177,868,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode80//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,416,014,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,00,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,22,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,35,76,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,225,226,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,112,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,12,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,53,73,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka617,9533,0541,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,03,17,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,115,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,82,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,65,01,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke120,082,873,277,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,545,948,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke95,0116,6102,1117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost827,11072,81085,9943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,596,8105,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,8178,3172,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,638,723,620,1
sss/100.000
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690