logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.

Radenci, park
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,9003,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,1018,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti525261,20
1.6 Delovne migracije73,4073,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,5250,5250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,3023,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,6012,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob66,9066,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,7065,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,9070,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka581,80581,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4104,4107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0715,0715,67
4.13 Pomoč na domu00,6700,6703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis07,8307,8304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,8874,8870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,2536,2568,73
4.17 Novi primeri raka dojke58,5458,54103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.160,431.160,43891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,66110,6670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,84163,84157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,9719,9711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,9-3,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,85,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,122,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,050,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije73,472,796,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,548,848,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,327,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,610,711,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob66,952,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,759,961,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,971,468,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,116,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,72,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,723,627,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,413,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,93,43,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka581,8569,9566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,45,45,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,316,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,01,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,811,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,978,482,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,355,756,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke58,5100,687,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1160,41123,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,7106,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,8202,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,019,019,820,1
sss/100.000
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690