logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.

Ivarčko jezero
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 28. 6. 2010), avtor tone
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-03,40-03,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4061,20
1.6 Delovne migracije114,20114,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,6349,6350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,4026,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,5064,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,5066,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora76,7076,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode828296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost212113,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka566,40566,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6706,6707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6417,6415,67
4.13 Pomoč na domu00,9600,9603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis24,4824,4804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke92,9792,9770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,7484,7468,73
4.17 Novi primeri raka dojke109,49109,49103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost788,30788,30891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,3391,3370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,08159,08157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,5417,5411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,4-4,2-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,14,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,316,516,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,456,356,759,5
%
1.6 Delovne migracije114,283,183,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,427,428,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,210,489
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,575,668,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,565,964,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,776,174,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode82//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,022,019,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,30,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,622
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,023,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,511,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,93,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka566,4578,3550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,76,36,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,616,715,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,90,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis24,525,726,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke93,089,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,785,373,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,5111,7103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost788,39231007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,386,989,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,1180,7173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,522,026,520,1
sss/100.000
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690