logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.

Razkrižje, župnijska cerkev
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 24. 6. 2010), avtor Marjan Smerke
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva08,5008,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7020,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,6053,6061,20
1.6 Delovne migracije37,6037,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,1947,1950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,1021,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob55,7055,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,2060,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora64,3064,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919196
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,8020,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,1003,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,3004,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)4402,60
4.10 Novi primeri raka487,80487,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5106,5107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6314,6315,67
4.13 Pomoč na domu00,4000,4003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,2875,2870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,5112,5168,73
4.17 Novi primeri raka dojke60,5460,54103,56
5.1 Splošna umrljivost1.016,331.016,33891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,4393,4370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)109,81109,81157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,1630,1611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,5-5,5-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)45,35,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,721,322,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,654,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije37,667,196,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,248,448,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,330,030,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,110,511,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob55,759,659,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,269,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,372,368,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,818,716,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,62,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,92,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,14,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,712,013,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,32,93,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka487,8515,2566,5559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,55,25,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,416,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,61,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis08,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,368,082,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,533,156,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke60,582,087,2117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1016,31023,51.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,4109,8113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)109,8141,9177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,228,519,820,1
sss/100.000
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690