logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rečica ob Savinji
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.

Rečica ob Savinji
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-08,70-08,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,2017,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3061,20
1.6 Delovne migracije55,9055,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,1550,1550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,1030,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 181811,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,2058,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,4073,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode828296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,60
4.10 Novi primeri raka444444500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8703,8707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5717,5715,67
4.13 Pomoč na domu00,9000,9003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis43,1843,1804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,8080,8070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,8243,8268,73
4.17 Novi primeri raka dojke127,01127,01103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost788,35788,35891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,9673,9670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,45126,45157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,8406,8411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,7-4,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,220,417,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,360,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije55,972127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,250,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,129,326,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18188,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,255,159,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,364,563,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,474,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode82//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,214,715,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,82,11,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,024,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,811,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,72,22,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,22,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka444,0454,0515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,93,53,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,617,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis43,226,29,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,860,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,850,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke127,088,5106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost788,31099,21025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,095,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,4166,9167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,823,526,620,1
sss/100.000
Rečica ob Savinji
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690