logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Brežice
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Brežice

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – vse to je občina Brežice. Bogastvo naravne in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti.

Vodni stolp, Brežice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,10-02,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,9056,9061,20
1.6 Delovne migracije72,7072,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,9050,9050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7028,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,3012,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,3060,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora67,4067,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919196
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5025,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4002,60
4.10 Novi primeri raka526,10526,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1508,1507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5815,5815,67
4.13 Pomoč na domu00,8600,8603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis00,9300,9304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,8469,8470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,1353,1368,73
4.17 Novi primeri raka dojke111,74111,74103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.050,561.050,56891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,8298,8270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,07188,07157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,4922,4911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,1-2,1-2,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,55,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,415,417,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,956,959,259,5
%
1.6 Delovne migracije72,794,996,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,950,950,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,728,628,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,312,312,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,365,058,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,860,862,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,467,468,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,115,114,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,82,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,86,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,525,526,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,012,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,82,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,43,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka526,1526,1541,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,18,27,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,615,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis0,90,91,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,869,873,277,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,153,148,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke111,7111,7102,1117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1050,61050,61085,9943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,898,8105,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,1188,1172,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,522,523,620,1
sss/100.000
Brežice
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Brežice

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – vse to je občina Brežice. Bogastvo naravne in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690