logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.

Grad Vogrsko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva09,7009,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8016,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1061,20
1.6 Delovne migracije65,3065,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,1350,1350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob68,8068,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit686867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora79,3079,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,9002,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,60
4.10 Novi primeri raka518518500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7807,7807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7614,7615,67
4.13 Pomoč na domu02,2602,2603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,0498,0470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,7942,7968,73
4.17 Novi primeri raka dojke106,67106,67103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost789,88789,88891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,2785,2770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,27142,27157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,0614,0611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,7-1,4-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,1665
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,815,817,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,159,760,759,5
%
1.6 Delovne migracije65,372,7100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,150,050,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,922,922,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,72,12,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,599,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob68,873,266,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,066,668,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,380,379,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,913,613,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,92,22,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,622,923,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,81,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,22,72,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka518,0535,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,57,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,915,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,92,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis03,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,085,681,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,857,859,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,7111,0110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost789,9898935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,368,075,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,3173,3169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,117,417,220,1
sss/100.000
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690