logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.

Zdravilišče Rogaška Slatina
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,2003,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,5017,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,2062,2061,20
1.6 Delovne migracije103,40103,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,5349,5350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7024,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,1056,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,6056,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,2012,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9025,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka491,10491,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,3602,3607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,7719,7715,67
4.13 Pomoč na domu01,5401,5403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,3605,3604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,1185,1170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,6056,6068,73
4.17 Novi primeri raka dojke82,1982,19103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost954,82954,82891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,7486,7470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,98146,98157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,5142,5111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,2-0,41,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)44,64,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,520,217,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,260,759,759,5
%
1.6 Delovne migracije103,477,8127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,726,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,86,78,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,154,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,659,463,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,972,974,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,213,915,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,61,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,06,05,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,925,624,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,02,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka491,1488,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,43,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,817,516,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,44,99,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,178,078,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,649,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke82,294,3106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost954,81082,41025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,787,990,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,0158,5167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,535,826,620,1
sss/100.000
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690