logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.

Grad Fala
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,40-10,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,5014,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,3055,3061,20
1.6 Delovne migracije75,6075,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,6150,6150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,2024,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,7013,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob62,5062,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,1059,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora64,2064,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9025,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,60
4.10 Novi primeri raka512,30512,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6806,6807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,5618,5615,67
4.13 Pomoč na domu03,6103,6103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9305,9304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,8467,8470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,2056,2068,73
4.17 Novi primeri raka dojke108,52108,52103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost908,26908,26891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)126,12126,1270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,08168,08157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7020,7011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,4-10,8-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,455
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,515,414,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,355,155,659,5
%
1.6 Delovne migracije75,676,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,249,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,226,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,711,79,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob62,561,464,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,162,061,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,264,768,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,915,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,01,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,522
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,25,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,925,623,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,413,212,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,32,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,82,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka512,3505,5526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,77,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,617,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,63,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,913,85,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,871,876,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,266,360,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke108,5120,7116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost908,3946,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)126,1102,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,1163,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,719,122,620,1
sss/100.000
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690