logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.

Skale nad izvirom Krupe
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,7004,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,1025,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1061,20
1.6 Delovne migracije87,8087,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,3251,3250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,9033,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,8009,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,8056,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit75,2075,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,2073,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,6017,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,6026,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka611611500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6004,6007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,1618,1615,67
4.13 Pomoč na domu02,8302,8303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,9998,9970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,7487,7468,73
4.17 Novi primeri raka dojke110,50110,50103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost849,02849,02891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,6061,6070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,31144,31157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora05,3405,3411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,7-1,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,655
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,121,518,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,158,261,359,5
%
1.6 Delovne migracije87,885,874,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,350,149,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,929,927,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,12,01,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,814,110,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,849,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,270,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,275,671,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,613,916,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,80,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,52,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,626,125,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,42,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,22,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka611,0556,5590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,66,27,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,216,315,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,81,51,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,081,285,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,770,968,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,599,4123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost849,01021,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,687,890,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,3177,9174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora5,39,816,820,1
sss/100.000
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690