logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.

Sevniški grad in lutrovska klet
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Marijan Latin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,40-02,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,3018,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6060,6061,20
1.6 Delovne migracije73,3073,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,8051,8050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,8027,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,1013,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,8059,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,9070,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,4014,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,8006,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka481,50481,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3004,3007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9514,9515,67
4.13 Pomoč na domu02,2402,2403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis03,1803,1804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,1761,1770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,6542,6568,73
4.17 Novi primeri raka dojke73,9273,92103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.287,701.287,70891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,85132,8570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,07178,07157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,0124,0111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,4-2,4-2,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,318,317,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,660,659,259,5
%
1.6 Delovne migracije73,370,896,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,851,850,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,827,828,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,113,112,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,850,858,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,867,862,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,970,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,414,414,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,82,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,86,86,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,025,926,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,812,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,83,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka481,5481,5541,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,34,37,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,915,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,23,21,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,261,273,277,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,742,648,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke73,973,9102,1117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1287,71287,71085,9943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,9132,8105,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,1178,1172,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,024,023,620,1
sss/100.000
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690