logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Lipicanec
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,8005,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,4016,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6061,20
1.6 Delovne migracije106,10106,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,6049,6050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,5027,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,5065,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit585867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,9011,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,4021,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1010,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka472,70472,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1608,1607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6112,6115,67
4.13 Pomoč na domu01,2601,2603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,4602,4604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,4962,4970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,9669,9668,73
4.17 Novi primeri raka dojke88,1588,15103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost981,50981,50891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,0866,0870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,58164,58157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,6113,6111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,85,34,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,45,45
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,416,416,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,659,760,359,5
%
1.6 Delovne migracije106,18860,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,949,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,526,225,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,29,310,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,561,467,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,060,059,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,669,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,912,113,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,81,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,54,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,422,021,023,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,110,210,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka472,7480,4526,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,28,97,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,613,414,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,91,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,53,01,310,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,563,068,877,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,071,768,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,288,1118,0117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,5913,4864,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,181,575,883,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,6146,9156,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,613,811,820,1
sss/100.000
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690