logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-05,90-05,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,1016,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6061,20
1.6 Delovne migracije112,60112,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,8350,8350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,3027,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,2006,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,9064,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,7066,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,3073,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode717196
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,8018,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242424,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka527527500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8905,8907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3914,3915,67
4.13 Pomoč na domu00,6600,6603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis29,0829,0804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,9766,9770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,3367,3368,73
4.17 Novi primeri raka dojke112,37112,37103,56
5.1 Splošna umrljivost968,45968,45891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,0389,0370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,97158,97157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,3127,3111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,9-5,4-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,244,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,116,516,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,659,656,759,5
%
1.6 Delovne migracije112,694,983,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,850,849,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,328,528,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,26,589
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,961,668,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,766,964,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,372,874,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode71//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,818,319,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,622
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,024,323,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,711,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,93,13,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka527,0525,9550,7559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,26,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,515,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,80,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,131,926,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,065,880,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,365,173,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke112,4103,3103,2117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost968,5974,91007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,084,989,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,0163,8173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,327,326,520,1
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690