logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.

Žička kartuzija
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva7702,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,6015,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5061,5061,20
1.6 Delovne migracije85,4085,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,3749,3750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,2026,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7711,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,8059,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,5061,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora79,7079,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka479,60479,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2503,2507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4715,4715,67
4.13 Pomoč na domu01,6601,6603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis13,8513,8504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,8543,8570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,4751,4768,73
4.17 Novi primeri raka dojke101,26101,26103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.095,281.095,28891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)122,48122,4870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,39178,39157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,8620,8611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,05,21,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,93,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,618,017,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,562,259,759,5
%
1.6 Delovne migracije85,4106,2127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,449,449,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,227,226,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,21,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 78,38,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,850,859,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,561,863,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,779,774,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,515,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,10,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,61,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,324,724,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,812,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,92,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka479,6499,7515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,33,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,516,116,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,72,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,927,19,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,851,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,552,654,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,3115,8106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1095,31049,11025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)122,5112,090,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,4173,4167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,928,526,620,1
sss/100.000
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690