logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica
Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-01,40-01,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646461,20
1.6 Delovne migracije454576,80
2.1 Telesni fitnes otrok525250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,8025,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8811,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,3051,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2068,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode707096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka431,90431,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1905,1907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2116,2115,67
4.13 Pomoč na domu01,4301,4303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis49,0549,0504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke27,5127,5170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,8125,8168,73
4.17 Novi primeri raka dojke115,70115,70103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost757,56757,56891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,1573,1570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,41200,41157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,8327,8311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,42,81,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,955
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,815,118,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,063,661,359,5
%
1.6 Delovne migracije4564,574,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,050,349,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,829,227,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 89,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,364,455,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,367,667,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,269,671,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode70//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,718,016,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,70,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,92,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,75,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,922,325,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,412,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka431,9576,0590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,27,47,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,214,615,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,11,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis49,047,28,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke27,566,085,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,876,868,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,7153,7123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost757,61161,11008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,2120,790,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,4216,5174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,815,816,820,1
sss/100.000
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690