logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.

Logarska dolina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva13,4013,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,1018,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,5056,5061,20
1.6 Delovne migracije83,7083,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok53,3753,3750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 0011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob47,2047,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,3062,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,3073,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode383896
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,3011,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242424,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)4402,60
4.10 Novi primeri raka365,60365,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8001,8007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8914,8915,67
4.13 Pomoč na domu0003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,5574,5570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka-999.998-999.99868,73
4.17 Novi primeri raka dojke58,5958,59103,56
5.1 Splošna umrljivost869,07869,07891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)208,78208,7870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)-999.998-999.998157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,4-4,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,120,417,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,560,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije83,772127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,450,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.29,326,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,41,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 0188,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob47,255,159,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,364,563,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,374,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode38//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,314,715,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,92,11,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,024,024,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,12,22,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,02,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka365,6454,0515,1559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,83,53,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,917,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis026,29,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,660,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka.50,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke58,688,5106,5117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost869,11099,21025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)208,895,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let).166,9167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.23,526,620,1
sss/100.000
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690