logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Reka Drava, stranski rokav
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-11,30-11,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,7059,7061,20
1.6 Delovne migracije47,9047,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,1549,1550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,2028,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,2019,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,6058,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,7061,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,7070,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,4010,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1003,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka444,90444,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,4101,4107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8816,8815,67
4.13 Pomoč na domu01,1501,1503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke123,86123,8670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,5754,5768,73
4.17 Novi primeri raka dojke40,0740,07103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost896,06896,06891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,5638,5670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,28139,28157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,7115,7111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,3-10,4-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,619,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,758,355,659,5
%
1.6 Delovne migracije47,981,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,249,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,228,027,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,30,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,215,79,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,643,464,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,762,261,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,770,168,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,415,414,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,60,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,026,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,613,612,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,12,32,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,92,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka444,9506,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,42,95,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,917,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,01,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,15,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke123,986,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,656,660,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke40,1104,8116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost896,11101,31015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,694,497,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,3165,3170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,721,922,620,1
sss/100.000
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690