logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,2004,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,3017,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,9062,9061,20
1.6 Delovne migracije47,7047,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7049,7050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8811,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,8054,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit686867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora696979,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,2016,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,6028,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka567,50567,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,0410,0407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9316,9315,67
4.13 Pomoč na domu02,6402,6403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,7497,7470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,6485,6468,73
4.17 Novi primeri raka dojke143,01143,01103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost678,63678,63891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,6886,6870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,31114,31157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,8810,8811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,22,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)44,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,317,718,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,963,361,359,5
%
1.6 Delovne migracije47,7113,274,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,750,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,926,427,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,51,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 89,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,857,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,068,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,070,171,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,216,116,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,22,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,626,525,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,812,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka567,5609,8590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,07,17,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,915,715,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,61,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,48,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,793,685,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,671,568,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,0125,7123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost678,6933,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,782,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,3159,8174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,917,716,820,1
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690