logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Celje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina sodi med večje slovenske občine in ima tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.

Celje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva6602,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,3058,3061,20
1.6 Delovne migracije146,90146,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,2850,2850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,4021,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,6006,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob69,2069,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,4060,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,6072,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,1014,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka550550500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1403,1407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3816,3815,67
4.13 Pomoč na domu03,2703,2703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,6905,6904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,8586,8570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,4367,4368,73
4.17 Novi primeri raka dojke122,16122,16103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost833,53833,53891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,7271,7270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,20159,20157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,4920,4911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,05,91,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,615,017,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,358,759,759,5
%
1.6 Delovne migracije146,979,8127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,349,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,423,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,67,28,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,264,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,461,163,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,672,574,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,114,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,71,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,75,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,423,624,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,812,512,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,92,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,93,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka550,0547,8515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,12,93,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,415,916,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,75,69,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,887,678,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,462,754,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,2119,8106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost833,5943,91025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,778,890,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,2171,8167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,523,126,620,1
sss/100.000
Celje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina sodi med večje slovenske občine in ima tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690