logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.

Trojiško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Kocmut D
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 85 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva08,3008,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,7018,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,8055,8061,20
1.6 Delovne migracije33,6033,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,4147,4150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,1031,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,8009,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,6054,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,4057,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878796
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,5018,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,60
4.10 Novi primeri raka418,40418,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5113,5115,67
4.13 Pomoč na domu01,3801,3803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,1005,1004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,6764,6770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,7741,7768,73
4.17 Novi primeri raka dojke68,0268,02103,56
5.1 Splošna umrljivost964,96964,96891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)151,32151,3270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)97,2297,22157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora85,1785,1711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,31,5-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,721,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,854,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije33,6124,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,449,549,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,130,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,00,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,812,99,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,663,364,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,459,961,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,474,268,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,513,614,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,70,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,65,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,322,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,212,312,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka418,4473,9526,0559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,76,05,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,14,95,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,770,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,840,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke68,0110,4116,5117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost965,01255,41015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)151,3127,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)97,2177,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora85,241,722,620,1
sss/100.000
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 85 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690