logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Jurij ob Ščavnici
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je podeželska občina v delu Slovenije, imenovanem Prlekija. Kmetijstvo je prevladujoča gospodarska dejavnost tukajšnjega prebivalstva. Blaguško jezero nudi ribolov, kopanje ter sprehode v okolici.

Blaguško jezero v Slovenskih goricah
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor B186
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 48 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-12,60-12,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,9025,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,8053,8061,20
1.6 Delovne migracije39,6039,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,8448,8450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7028,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob53,8053,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,2059,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2074,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode797996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,5013,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,7004,7002,60
4.10 Novi primeri raka634,80634,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7505,7507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0615,0615,67
4.13 Pomoč na domu01,3901,3903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis09,9809,9804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke133,22133,2270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,4595,4568,73
4.17 Novi primeri raka dojke91,1391,13103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.037,541.037,54891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,08100,0870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,68222,68157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora48,2948,2911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,6-3,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,85,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,922,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,850,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije39,672,796,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,848,848,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,727,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,810,711,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob53,852,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,259,961,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,271,468,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode79//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,516,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,81,72,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,323,627,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,413,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,83,43,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,73,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka634,8569,9566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,85,45,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,316,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,01,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,011,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke133,278,482,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,455,756,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke91,1100,687,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1037,51123,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,1106,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,7202,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora48,319,019,820,1
sss/100.000
Sveti Jurij ob Ščavnici
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je podeželska občina v delu Slovenije, imenovanem Prlekija. Kmetijstvo je prevladujoča gospodarska dejavnost tukajšnjega prebivalstva. Blaguško jezero nudi ribolov, kopanje ter sprehode v okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 48 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690