logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Jurij v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. V občini prevladuje kmetijstvo, industrije ni, storitvene dejavnosti so dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Jurjeva nedelja
Vir: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (http://www.obcinajurij.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva10,1010,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,7026,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,5055,5061,20
1.6 Delovne migracije25,1025,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,6652,6650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,8032,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob484861,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit595967,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,1073,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,4014,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka472,60472,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7905,7907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2114,2115,67
4.13 Pomoč na domu00,8000,8003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis11,5711,5704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,8462,8470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,8130,8168,73
4.17 Novi primeri raka dojke102,55102,55103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost949,91949,91891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,9282,9270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,01132,01157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,7528,7511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,11,5-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,721,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,554,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije25,1124,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,749,549,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,930,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,00,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,812,99,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob48,063,364,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,059,961,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,174,268,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,413,614,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,65,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,322,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,812,312,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka472,6473,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,86,05,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,213,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,81,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,64,95,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,870,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,840,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,6110,4116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost949,91255,41015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,9127,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,0177,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,841,722,620,1
sss/100.000
Sveti Jurij v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. V občini prevladuje kmetijstvo, industrije ni, storitvene dejavnosti so dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690