logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.

Klečaja
Vir: Občina Sveti Tomaž (http://www.kidricevo.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Sveti Tomaž
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-21,70-21,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,5026,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,7056,7061,20
1.6 Delovne migracije13,5013,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,0551,0550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,1023,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob47,1047,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,8069,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,3069,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6003,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka584,40584,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,6402,6407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3616,3615,67
4.13 Pomoč na domu00,5700,5703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,0239,0270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,8373,8368,73
4.17 Novi primeri raka dojke130,37130,37103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.075,291.075,29891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,8486,8470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,93154,93157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-21,7-10,4-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,519,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,758,355,659,5
%
1.6 Delovne migracije13,581,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,049,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,528,027,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,30,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,115,79,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob47,143,464,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,862,261,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,370,168,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,414,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,62,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,126,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,413,612,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,22,32,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,92,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,4506,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,62,95,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,417,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,01,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,15,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,086,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,856,660,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke130,4104,8116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1075,31101,31015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,894,497,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,9165,3170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,121,922,620,1
sss/100.000
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690