logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.

Šentilj
Vir: Občina Šentilj (http://www.sentilj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šentilj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,7003,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,5021,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti515161,20
1.6 Delovne migracije68,9068,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,7051,7050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,7032,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2014,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob63,2063,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,5060,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora67,1067,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka525,80525,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1106,1107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6916,6915,67
4.13 Pomoč na domu02,1602,1603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis19,0319,0304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,1570,1570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,3261,3268,73
4.17 Novi primeri raka dojke118,04118,04103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.046,961.046,96891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,8094,8070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,67173,67157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,6331,6311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,71,7-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)44,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,519,214,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,051,255,659,5
%
1.6 Delovne migracije68,960,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,749,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,732,327,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,213,19,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob63,256,964,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,558,761,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,165,368,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,815,014,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,41,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,95,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,024,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,02,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka525,8534,6526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,15,75,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,715,116,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,010,45,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,275,276,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,351,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke118,0112,6116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1047,01093,11015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,8101,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,7173,1170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,631,622,620,1
sss/100.000
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690