logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.

Kartuzija Pleterje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva14,4014,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,3020,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5064,5061,20
1.6 Delovne migracije62,9062,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,1651,1650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,7017,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,6051,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,5069,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2070,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,9016,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,4029,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,60
4.10 Novi primeri raka589,80589,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6106,6107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6615,6615,67
4.13 Pomoč na domu03,2503,2503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,2905,2904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,4071,4070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,1758,1768,73
4.17 Novi primeri raka dojke152,22152,22103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost853,53853,53891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,1899,1870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,43123,43157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,5706,5711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,42,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,317,718,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,563,361,359,5
%
1.6 Delovne migracije62,9113,274,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,250,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,826,427,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,79,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,657,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,568,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,270,171,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,916,116,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,22,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,426,525,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka589,8609,8590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,67,17,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,715,715,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,31,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,31,48,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,493,685,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,271,568,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke152,2125,7123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost853,5933,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,282,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,4159,8174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,617,716,820,1
sss/100.000
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690