logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.

Smučišče na Krvavcu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva08,2008,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,7065,7061,20
1.6 Delovne migracije102,10102,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,1951,1950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,8019,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,2008,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,8061,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1065,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,3011,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka463,20463,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8607,8607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,9410,9415,67
4.13 Pomoč na domu00,3100,3103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis22,0722,0704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke50,9550,9570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,8026,8068,73
4.17 Novi primeri raka dojke101,96101,96103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost899,92899,92891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,4593,4570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)110,67110,67157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,7026,7011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,21,2-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,95,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,415,015,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,763,462,959,5
%
1.6 Delovne migracije102,166,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,250,351,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,820,821,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,288,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,869,366,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,166,667,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,169,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,311,312,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,71,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,42,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,121,721,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,311,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,51,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka463,2569,2584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,97,47,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,913,413,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis22,123,321,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,077,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,864,967,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,0110,4115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost899,9814850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,459,667,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)110,7149,8158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,718,820,420,1
sss/100.000
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690