logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.

Šentrupert
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 53 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-24,30-24,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,8025,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti47,4047,4061,20
1.6 Delovne migracije82,8082,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,7748,7750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok252528,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,6021,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,2051,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit727267,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,8074,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,60
4.10 Novi primeri raka667667500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3113,3115,67
4.13 Pomoč na domu01,5801,5803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,8744,8770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,3454,3468,73
4.17 Novi primeri raka dojke137,61137,61103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.195,751.195,75891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)148,36148,3670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,25225,25157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,3253,3211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-24,37,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,655
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,819,118,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti47,462,961,359,5
%
1.6 Delovne migracije82,866,874,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,849,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,029,527,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,612,110,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,249,955,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,067,567,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,872,671,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,314,616,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,30,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,52,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,55,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,925,225,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,812,112,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,22,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka667,0617,1590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,37,57,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,314,215,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,62,01,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,986,885,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,360,168,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke137,6112,4123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1195,81020,51008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)148,488,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,3183,3174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,330,316,820,1
sss/100.000
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 53 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690