logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmarje pri Jelšah
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah sodi v savinjsko regijo. Na njenem območju so zelo ugodni pogoji za vinogradništvo, zato tukaj potekata tudi severni in osrednji del Šmarsko – Virštanjske vinske turistične ceste.

Jelšigrad
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-00,60-00,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,1020,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4061,20
1.6 Delovne migracije75,1075,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,2249,2250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,7004,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob585861,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,7062,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,5074,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,9014,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9023,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka475475500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,6002,6007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0715,0715,67
4.13 Pomoč na domu00,9200,9203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,2605,2604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,1076,1070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,1041,1068,73
4.17 Novi primeri raka dojke124,93124,93103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.243,121.243,12891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,61116,6170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,41153,41157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,2730,2711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,6-0,41,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,64,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,120,217,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,460,759,759,5
%
1.6 Delovne migracije75,177,8127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,249,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,126,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,76,78,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,054,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,759,463,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,572,974,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,913,915,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,61,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,16,05,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,925,624,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,02,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka475,0488,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,63,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,117,516,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,34,99,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,178,078,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,149,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,994,3106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1243,11082,41025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,687,990,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,4158,5167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,335,826,620,1
sss/100.000
Šmarje pri Jelšah
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah sodi v savinjsko regijo. Na njenem območju so zelo ugodni pogoji za vinogradništvo, zato tukaj potekata tudi severni in osrednji del Šmarsko – Virštanjske vinske turistične ceste.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690