logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.

Šmartno ob Paki
Vir: Rotary klub Velenje (http://www.rotaryklubvelenje.si, 30. 6. 2010), arhiv Rotary klub Velenje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-11,50-11,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,1062,1061,20
1.6 Delovne migracije33,1033,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,1752,1750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok252528,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,3056,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,9072,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,8072,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode848496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,2018,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5025,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka456,90456,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2305,2307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8316,8315,67
4.13 Pomoč na domu01,9001,9003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis14,0214,0204,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,7471,7470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,7412,7468,73
4.17 Novi primeri raka dojke201,10201,10103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost948,35948,35891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,26132,2670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,35127,35157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,8538,8511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,5-2,91,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,83,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,318,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,157,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije33,158,9127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,249,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,025,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,510,68,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,360,459,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,964,863,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,875,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode84//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,218,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,85,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,525,124,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,413,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,93,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka456,9521,3515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,24,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,815,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,42,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,011,49,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,784,678,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,756,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke201,1106,4106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost948,31084,51025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,389,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,3164,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,825,226,620,1
sss/100.000
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690