logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.

Presihajoče Cerkniško jezero
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Darinka Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,9007,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,6013,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,3065,3061,20
1.6 Delovne migracije76,9076,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,5749,5750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,7021,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1008,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob626261,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6066,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,1020,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3010,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,60
4.10 Novi primeri raka501,70501,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1708,1707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4614,4615,67
4.13 Pomoč na domu01,6001,6003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis38,7638,7604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,2353,2370,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,3136,3168,73
4.17 Novi primeri raka dojke108,13108,13103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0291.029891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,8669,8670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,20146,20157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,3723,3711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,93,11,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,165,55
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,615,417,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,365,162,959,5
%
1.6 Delovne migracije76,951,296,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,850,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,723,326,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,18,610,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob62,058,164,264,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,665,263,564,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,067,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,214,414,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,81,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,31,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,121,222,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,310,711,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,80,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka501,7528,6513,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,28,47,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,515,015,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,52,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis38,844,825,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,259,860,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,351,550,964,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke108,196,1114,8117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.029969,4977,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,963,690,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,2146,9150,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,425,320,220,1
sss/100.000
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690