logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.

Tabor
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,2001,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171717,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti636361,20
1.6 Delovne migracije19,6019,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,3149,3150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,5007,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,3051,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,9069,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora77,5077,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode767696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,6011,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,8027,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,60
4.10 Novi primeri raka414414500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2204,2207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6015,67
4.13 Pomoč na domu02,8902,8903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis20,7920,7904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke24,5024,5070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka-999.998-999.99868,73
4.17 Novi primeri raka dojke65,8265,82103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost819,14819,14891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,28111,2870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,02154,02157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,8138,8111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,23,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,017,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,060,159,759,5
%
1.6 Delovne migracije19,673,5127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,351,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.25,826,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,5108,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,363,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,965,663,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,577,674,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode76//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,614,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,45,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,824,524,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,912,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,42,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,03,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka414,0521,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,23,43,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,615,716,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis20,86,59,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke24,572,178,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka.56,854,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke65,8103,6106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost819,1992,61025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,397,690,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,0159,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,824,626,620,1
sss/100.000
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690