logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.

Termoelektrarna Trbovlje in Sava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 19. 7. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-07,10-07,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,4020,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,9052,9061,20
1.6 Delovne migracije67,4067,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9049,9050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,6025,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob68,9068,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,1059,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,7073,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989896
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6002,60
4.10 Novi primeri raka650,20650,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1208,1207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6716,6715,67
4.13 Pomoč na domu01,9701,9703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis06,0106,0104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke89,2289,2270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka107,40107,4068,73
4.17 Novi primeri raka dojke129,63129,63103,56
5.1 Splošna umrljivost1.118,791.118,79891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,8586,8570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,20231,20157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,3825,3811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,1-7,1-2,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,420,419,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,952,958,059,5
%
1.6 Delovne migracije67,473,377100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,948,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,625,629,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,21,91,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,36,37,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob68,969,259,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,159,064,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,773,774,371,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,119,118,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,62,32
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,96,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,325,325,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,512,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,52,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,62,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka650,2650,2616,0559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,18,17,46,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,716,716,615,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,02,02,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,06,05,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke89,289,297,677,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka107,4107,494,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke129,6129,6113,1117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1118,81118,81037,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,886,890,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,2231,2214,3165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,425,426,620,1
sss/100.000
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690