logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Simoničeva domačija
Vir: Občina Trnovska vas (http://www.trnovska-vas.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Trnovska vas
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva22,2022,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9002,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)242417,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,3058,3061,20
1.6 Delovne migracije21,2021,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9149,9150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,7016,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob52,2052,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,5055,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,4070,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,4013,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)6601,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka663,90663,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5908,5907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6817,6815,67
4.13 Pomoč na domu00,5400,5403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,4083,4070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,3291,3268,73
4.17 Novi primeri raka dojke-999.998-999.998103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.651,831.651,83891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)219,88219,8870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)264,76264,76157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,3051,3011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva22,24,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,016,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,358,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije21,264,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.29,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,78,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob52,264,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,562,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,472,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,416,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)62,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,324,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,414,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka663,9505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,63,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,716,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,476,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,356,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke.90,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1651,81081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)219,9109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)264,8171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,328,222,620,1
sss/100.000
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690