logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).

Tržič
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Matijap
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-00,10-00,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5019,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4061,4061,20
1.6 Delovne migracije50,5050,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok53,1653,1650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,1064,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6066,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,3069,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,6012,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka612,10612,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2907,2907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1813,1815,67
4.13 Pomoč na domu01,4401,4403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis22,3522,3504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,9478,9470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,4076,4068,73
4.17 Novi primeri raka dojke124,61124,61103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost889,30889,30891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,7473,7470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,75157,75157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,0813,0811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,1-0,1-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,519,515,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,461,462,959,5
%
1.6 Delovne migracije50,5101,789,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,253,251,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,424,421,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,11,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,410,48,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,162,266,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,666,667,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,369,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,612,612,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,52,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,34,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,222,221,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,911,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka612,1612,1584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,37,37,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,213,213,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis22,422,421,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,978,976,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,476,467,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,6124,6115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost889,3889,3850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,773,767,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,8157,8158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,113,120,420,1
sss/100.000
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690