logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velenje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo.

Velenjski grad
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-00,90-00,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,6018,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2061,20
1.6 Delovne migracije122,60122,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7049,7050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7025,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob66,6066,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,4064,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,9075,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka549,20549,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4704,4707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4615,4615,67
4.13 Pomoč na domu01,0801,0803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis09,6709,6704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,5486,5470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,6361,6368,73
4.17 Novi primeri raka dojke105,64105,64103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.061,771.061,77891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,2487,2470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,22161,22157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,6420,6411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,9-2,91,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,33,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,618,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,257,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije122,658,9127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,749,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,725,526,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,410,68,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob66,660,459,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,464,863,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,975,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,118,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,85,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,025,124,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,813,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,93,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka549,2521,3515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,54,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,42,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,711,49,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,584,678,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,656,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke105,6106,4106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1061,81084,51025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,289,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,2164,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,625,226,620,1
sss/100.000
Velenje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690