logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.

Hiša Miška Kranjca
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-04,10-04,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,9026,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7057,7061,20
1.6 Delovne migracije23,7023,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,7550,7550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,6022,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,3033,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob464661,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1056,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,7073,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2201,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,7028,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)6602,60
4.10 Novi primeri raka589,90589,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2507,2507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9616,9615,67
4.13 Pomoč na domu00,3400,3403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,1770,1770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,4987,4968,73
4.17 Novi primeri raka dojke70,1070,10103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.819,761.819,76891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)200,63200,6370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)291,86291,86157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,1-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,455,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,922,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,753,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije23,786,596,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,848,548,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,630,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,313,911,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob46,057,759,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,157,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,769,268,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,216,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,02,22,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,26,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,730,227,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,015,613,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,23,73,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,04,54,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka589,9578,4566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,35,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,016,916,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,91,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis07,87,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,281,582,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,556,956,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke70,189,887,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1819,81122,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)200,6124,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)291,9186,0177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.18,819,820,1
sss/100.000
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690