logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).

Grad Turjak
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva09,3009,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,8012,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646461,20
1.6 Delovne migracije35,9035,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,7651,7650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,6025,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,6010,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob585861,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,6067,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora717179,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,1014,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,7000,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6002,60
4.10 Novi primeri raka668,40668,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8404,8407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5514,5515,67
4.13 Pomoč na domu02,0402,0403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis44,1544,1504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,0274,0270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,3887,3868,73
4.17 Novi primeri raka dojke99,0699,06103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost821,89821,89891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,5073,5070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)204,06204,06157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora202011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,34,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,812,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,060,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije35,984,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,850,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,620,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,67,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,069,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,663,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,070,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,112,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,71,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,6222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,820,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,71,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,62,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka668,4610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,86,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis44,27,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,073,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,472,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke99,1143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost821,9778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,559,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)204,1151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,014,816,920,1
sss/100.000
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690