logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Babičev mlin
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 60 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva12,4012,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1061,20
1.6 Delovne migracije59,8059,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,8047,8050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,8040,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,4002,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,4058,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,6073,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,5073,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,4018,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka550,50550,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,8910,8907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5113,5115,67
4.13 Pomoč na domu00,6600,6603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis08,3908,3904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,7652,7670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,1224,1268,73
4.17 Novi primeri raka dojke23,4723,47103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost763,41763,41891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,3338,3370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)107,87107,87157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,4760,4711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,4-5,5-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,35,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,221,322,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,154,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije59,867,196,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,848,448,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,830,030,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,410,511,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,459,659,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,669,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,572,368,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,418,716,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).2,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,41,92,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,224,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,812,013,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,42,93,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka550,5515,2566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,95,25,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,514,416,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,61,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,48,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,868,082,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,133,156,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke23,582,087,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost763,41023,51.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)38,3109,8113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)107,9141,9177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,528,519,820,1
sss/100.000
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 60 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690