logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.

Videm pri Ptuju
Vir: Občina Videm (http://obcina.videm.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Videm
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva07,2007,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,2020,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9060,9061,20
1.6 Delovne migracije25,4025,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,7750,7750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,1032,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 141411,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,5054,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,4058,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1071,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,3020,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,6015,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka529,80529,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7204,7207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6616,6615,67
4.13 Pomoč na domu00,6900,6903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,7247,7270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,3955,3968,73
4.17 Novi primeri raka dojke86,4486,44103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.105,381.105,38891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,6276,6270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,18175,18157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,2423,2411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,24,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,216,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,958,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije25,464,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,849,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,129,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 148,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,564,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,462,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,172,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,316,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)32,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,614,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka529,8505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,73,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,716,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,776,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,456,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,490,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1105,41081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,6109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,2171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,228,222,620,1
sss/100.000
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690